اعتماد رانندگان و مشتریان عزیزما بزرگترین دارایی و سرمایه شیپ نو است. بنابراین برای پاسخگویی به اعتماد راننده ها و مشتریان، تصمیم گرفتیم تا با تقدیم جایزه سیصد هزار تومانی به عزیزانی که رانندگان موتور، وانت و کامیونت را به ما معرفی مینمایند، اندکی از اعتماد شما را جبران کرده باشیم.

در صورتی که معرفی شده بتواند که در ماه اول صد ماموریت را انجام دهد، شخص معرفی کننده مبلغ سیصد هزار تومان را دریافت خواهد کرد. ما در شیپ‌نو وظیفه خود میدانیم تا به شیوه هایی مختلف پاسخ اعتماد استفاده کنندگان از خدماتمان را داده باشیم.

کسب درآمد از معرفی راننده
کسب درآمد از معرفی راننده

شیوه معرفی راننده در اپ شیپ‌نو

شما میتوانید با نصب برنامه شیپ‌نو و با مراجعه به قسمت پروفایل و با ورود به بخش معرفی، پس از معرفی، جایزه خود را در صورت اتمام صد سفارش توسط شخص معرفی شده در بازه یکماهه دریافت نمایند.