با اپلیکیشن شیپ نو کسب در آمد کنید

با نصب اپلیکیشن شیپ نو و معرفی هر راننده ۳۰۰ هزار تومان در آمد کسب کنید

ارزان

ارزان ترین روش جابه جایی بسته در اصفهان

سریع

بالاترین سرعت در خدمت رسانی​

چند مقصد

قابلیت جابه جایی بسته با چند مقصد متفاوت