اگر هنگام انتخاب برنامه مسیریابی تمام برنامه‌های موجود از قبیل نشان و بلد و … را مشاهده نمی‌کنید از  طریق راهنمای گام به گام زیر می‌توانید مشکل خود را برطرف سازید: 

۱− وارد تنظیمات  تلفن همراه خود شوید،

۲− گزینه‌ی برنامه ها را انتخاب نمایید،

۳− در میان برنامه‌های موجود بر روی تلفن همراه خود به دنبال برنامه‌ی Maps باشید و آن را انتخاب نمایید،

۴− در پایین و انتهای صفحه‌ای که جدید باز شده، گزینه تنظیم به عنوان پیش فرض را انتخاب نمایید،

۵− در صفحه‌ی جدید گزینه پاک کردن برنامه‌های پیش فرض را انتخاب نموده سپس گزینه رفتن به URL پشتیبانی شده را انتخاب کرده و گزینه همیشه سوال شود را فعال نمایید،

۶− به اپلیکیشن شیپ‌نو برگشته و گزینه مسیریابی را انتخاب نمایید،

پس از انتخاب شروع مسیریابی قادر به مشاهده‌ی نرم‌افزارهای مسیریابی خواهید بود.

همچنین می‌توانید راهنمای گام به گام گفته شده را در ویدئو زیر مشاهده کنید.