2416663 min

نحوه استفاده از پشتیبانی اپلیکیشن راننده

در این قسمت شما می توانید مشکلاتی که در حین انجام ماموریت ، مشکلات مالی و یا هر گونه مورد دیگر را ثبت نمایید . پس از ثبت به صورت اتوماتیک در دستور کارشناسان شیپ نو قرار گرفته و مشکل را بررسی و حل مینمایند. نحوه استفاده از پشتیبانی شما ادامه مطلب…