قوانین و مقررات شیپ نو

قوانین مقررات ویژه موتورسوران شیپ نو

ضوابط ناظر بر عملکرد راکبین

شیپ‌نو با افراد بالای ۱۸ سال هستند همکاری می کند و اگر تخلفی در کم بودن سن قانونی عواقب آن بر عهده فرد موتور سوار است.

افرادی که قصد همکاری با شیپ‌نو دارند نباید سوء پیشینه و اعتیاد داشته باشند. از این رو تایید این موارد باید از سوی موتور سوار انجام شود و اصل گواهی مربوطه به بخش اداری شیپ‌نو تحویل داده شود.

موتورسوار متعهد می شود با گواهی نامه و موتور دارای بیمه شخص ثالث که شماره و سند آن به تایید بخش اداری شیپ‌نو رسیده فعالیت کند(دارا بودن گواهینامه و بیمه نامه برای شخص متقاضی الزامی نمی باشد) و در صورت تغییر موتورسیکلت به هر دلیلی این موضوع را به بخش اداری شیپ‌نو اطلاع داده و شماره  پلاک جدید موتورسیکلت را اعلام و مدارک مربوط به آن را ارائه کند.

موتورسوار باید در صورت بروز مشکل برای موتور مانند توقیف آن از سوی پلیس یا توقیف گواهی نامه مراتب را در اسرع وقت به شیپ‌نو اطلاع دهد. 

موتورسوار متعهد می شود از موتورسیکلت فرد دیگری در زمان حضور در شیپ‌نو، بدون تایید این شرکت استفاده نکند،در صورت تخلف از این موضوع و احراز این موضوع برای شرکت، شرکت میتواند حساب کاربری موتورسوار را غیرفعال نمایید و راننده متخلف مشمول جریمه خواهد شد. 

شیپ‌نو حق ارتباط با کاربران سایت و اپلیکیشن را برای خود محفوظ می داند. موتور سوار متعهد می شود با کاربران شیپ‌نو به صورت فردی وارد قرار داد نشود، تخلف از این موضوع شامل جریمه خواهد شد.

هرگونه استفاده نابجا و بکارگیری روش های جعل ، تقلب و خلاف از نرم افزار شیپ‌نو و کسب در آمد از این راه حرام محسوب می شود و شیپ‌نو از طریق مراجع قانونی اقدام و خسارت وارده را پیگیری می نماید.

تجهیزاتی از قبیل ، کاپشن، باکس، لباس فرم و هر وسیله تبلیغاتی دیگر که در اختیار موتورسواران قرار می گیرد به صورت امانت نزد آنها بوده و در صورت بروز خسارت به این تجهیزات فرد باید خسارت آن را به صورت کامل پرداخت نماید.

رعایت قانون ارزش بار : مسئولیت بار بیشتر از ۶ میلیون تومان بر عهده مشتری می‌باشد.

جریمه های مورد اشاره در این تعهدنامه شامل مواردی چون ضبط همه یا بخشی از در آمد و همچنین لغو فعالیت وی به صورت موقت یا دائم می شود.

کاربران موظف هستند میزان کمیسیون های سفارشات خود را از طریقه گزینه تعبیه شده در نرم افزار تحت عنوان اعتبار پرداخت نمایند، در صورتی که میزان اعتبار باقیمانده در نرم افزار بصورت منفی با میزانی کمتر از ۵هزار تومان باشد امکان دریافت سفارش برای کاربر وجود نخواهد داشت.

موتورسوار متعهد می شود بعد از پذیرش در خواست، خود را در کوتاه ترین زمان به درخواست دهنده برساند و مرسوله را با امانت داری کامل به گیرنده تحویل دهد. در صورت بروز مشکل و صدمه دیدن مرسوله موتور سوار باید تمامی خسارت را جبران کند و شیپ‌نو حق جریمه نقدی ولغوارتباط موقت یا دائم با فرد خاطی را برای خود محفوظ می داند.

موتور سوار متعهد می شود در روزها و ساعات اعلام شده(در زمان آنلاین و فعال بودن اپلیکیشن)  در خواست های ارسال شده را پاسخ دهد. در صورت رعایت نکردن این موضوع شیپ‌نو حق لغو ارتباط با فرد خاطی را برای خود محفوظ می داند.

موتور سوار برای عضویت در شیپ‌نو باید گوشی اندروید ۴ به بالا مجهز به اینترنت سیم کارت داشته باشد. در صورت بروز مشکل موتور سوار متعهد می شود مراتب را در اسرع وقت به شیپ‌نو اطلاع دهد

 مواردی که موجب لغو رابطه کاری موتور سوار با شیپ‌نو می شود:

به دلیل فعالیت آنلاین شیپ‌نو در صورتی که موتو سوار به درخواست های ارسال شده پاسخ ندهد و یا فعالیت مناسبی نداشته باشد، به صورت خودکار از سیستم کاری حذف شده و فعالیت وی با شیپ‌نو لغو می شود.

اگر موتورسوار در زمان ها و روزهای اعلام شده (در زمان آنلاین و فعال بودن اپلیکیشن)، فعالیتی نکند، به صورت خودکار از سیستم کاری حذف شده و فعالیت وی با شیپ‌نو لغو می شود.

رضایت مشتری در اولویت کار شیپ‌نو قرار دارد. در صورت بروز مشکل با درخواست دهنده مسیر(مبداء) و یا دریافت کننده بسته(مقصد) و شکایت از موتور سوار و محرز شدن تخلف موتور سوار از سوی تیم بازرسی، شیپ‌نو حق لغو فعالیت کاری را برای خود محفوظ می داند.

موتور سوار بعد از تایید در خواست ملزم است در کوتاه ترین زمان در مبداءاعلام شده حاضر باشد و در صورت بروز مشکل، مساله را به در خواست دهنده و شیپ‌نو اعلام کند، در صورت عدم رعایت این موضوع موتور سوار شامل جریمه شده و با تکراراین مساله شیپ‌نو حق لغو فعالیت با موتورسوار را برای خود محفوظ می داند.

رفتار پیک موتور سوار، باید مطابق اصول اجتماعی باشد و برای عملکرد بهتر، رفتار و نوع کارکرد موتورسوار، از سوی تیم کارشناسی، مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت تایید کارشناسان به مناسب نبودن رفتار، امانت داری و یا مشاهده هرگونه تخلف، موتور سوار شامل جریمه خواهد شد.

در صورت آسیب، صدمه و یا سرقت مرسوله، اگرتخلف پیک محرز باشد مسئولیت پرداخت جریمه بر عهده موتورسوار است ضمن اینکه شیپ‌نو حق لغو فعالیت کاری و انجام اقدامات قانونی از مراجع مربوطه را برای خود محفوظ می داند.

موتور سوار عضو شیپ‌نو حق جابجایی مرسوله خارج از موازین و مقررات جمهوری اسلامی ایران(مشروبات الکلی، مواد مخدر، مدارک شناسایی افراد، چک سفید امضا، چک در وجه حامل، طلاو جواهر، پول نقد، انواع ارزهای رایج، مواد فاسد شدنی و مواد اشتعال زا، محصولات خارجی غیر مجاز و قاچاق و …) را ندارد.در صورت بروز این مشکل اگر موتور سوار مقصر باشد شیپ‌نو ضمن لغو همکاری بافردخاطی حق پبگیری تخلف رادرمراجع قانونی برای خودمحفوظ میداند.

استفاده از کلاه ایمنی و رعایت نکات راهنمایی و رانندگی توسط موتورسوار شیپ‌نو الزام است. درصورتی که موتور سوار دچار سانحه شود شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال موتورسوار و خسارت های وارده ندارد.

مدارکی که موتور سوار به عنوان ضمانت حسن انجام کار در اختیار شیپ‌نو قرار داده است در صورت بروز مشکل و یا قطع همکاری به مدت ۳ ماه نزد شیپ‌نو باقی می ماند ودر صورت بروز مشکل، شرکت حق اقدامات قانونی را برای خود محفوظ می داند.

تعهدات شیپ‌نو

برای شروع همکاری موتور سوار ملزم به گذارندن دوره ارتباط با نرم افزار شیپ‌نو و ارتباط با کاربران شیپ‌نو است. این دوره از سوی تیم شیپ‌نو و در محل اعلام شده، برگزار می شود.

در صورت مشاهده عملکرد مناسب موتورسوار و رضایت کاربران شیپ‌نو، موتورسوار از طرح های تشویقی بهره مند می شود.

مدارک ضمانت حسن انجام کار نزد شیپ‌نو محفوظ می ماند و در صورت اتمام همکاری  پس از ۳ ماه مدارک ضمانت به فرد تحویل داده می شود.

شیپ‌نو طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل می کند و در صورت بروز مشکلات قانونی مساله از طریق مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است و شیپ‌نو حق پیگری مشکلات از مراجع ذی صلاح را برای خود محفوظ می داند.