فرم درخواست سهمیه سوخت

  • برای دریافت سهمیه سوخت پر کردن فرم زیر الزامی است.
  • توجه داشته باشید تمامی مسئولیت اشتباه پر کردن فرم زیر به عهده ی خود شخص می باشد.

اطلاعات فرم زیر را با توجه به نمونه عکس از روی کارت وسیله نقیله تکمیل نمایید