فرم درخواست سهمیه سوخت

  • برای دریافت سهمیه سوخت پر کردن فرم زیر الزامی است.
  • توجه داشته باشید تمامی مسئولیت اشتباه پر کردن فرم زیر به عهده ی خود شخص می باشد.
  • برای آموزش گام به گام ورود به سامانه سماس مقاله ی نحوه استفاده از سامانه سماس را مطالعه فرمایید.

اطلاعات فرم زیر را با توجه به نمونه عکس از روی کارت وسیله نقیله تکمیل نمایید