استخدام راننده

برای همکاری با تیم شیپ نو فرم زیر تکمیل نمایید .

ضمن تشکر و قدردانی از شما بازدیدکننده عزیز به اطلاع میرساند؛ فعالیت سامانه حمل و نقل آنلاین شیپ نو محدود به استان اصفهان (شهر اصفهان) می‌باشد و در سایر نواحی کشور در حال حاضر فعال نمی‌باشد.