استخدام برنامه نویس خلاق از سراسر ایران در تیم حرفه ای شیپ نـــو​