آیین نامه انضباطی سفیران شیپ نو

‫مقدمه‪:‬‬

به منظور ایجاد محیطی سالم و در جهت افزایش کارآیی و بهبود کمی و کیفی فعالیت ها و بر حذرداشتن سفیران از بی نظمی و کم کاری و تنبیه سفیران خاطی، آیین نامه انضباطی سفیران شیپ نو بر اساسِ “تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطیِ شیپ نو و قوانین و مقررات کشوری”، مشتمل بر دو فصل به شرح زیر تدوین می‌گردد:

فصل اول: کمیته انضباطی

۱. به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی سفیران، کمیته­ای تحت عنوان “کمیته انضباطی” مرکب از پنج نفر، تشکیل و پس از تشخیص تخلفات بر اساس آئین نامه انضباطی، رای انها اجرا می­گردد.

– تبصره ۱: اعضاء کمیته انضباطی از بین مدیران شرکت و پس از تائید مدیر عامل، انتخاب می گردند.

۲. جلسات کمیته انضباطی با حضور 3 عضو رسمیت یافته و تصمیمات آنان با اکثریت آراء معتبر است.

۳. کمیته انضباطی در اولین جلسه از بین اعضای خود، یک نفر به عنوان رییس، یک نفر به عنوان نایب رییس و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب نموده و نتیجه آن را به مدیر عامل شرکت اعلام می نماید.

– تبصره ۱: در کمیته انضباطی، یک نفر از نمایندگان انتخابی کارفرما، باید آشنا به مسایل حقوقی بوده و ترجیحا دارای لیسانس حقوق باشد.

– تبصره ۲: انجام وظیفه در کمیته انضباطی با حفظ سمت می­باشد.

– تبصره ۳: تصمیمات کمیته انضباطی در پرونده سفیر، ثبت و بصورت شفاهی یا از طریق ارسال نوتیفیکیشن به ایشان اعلام و ابلاغ می­گردد که این ابلاغ قانونی می­باشد.

فصل دوم: تخلفات و مجازات آن

۱. رفتار و پوششِ نامناسب، بکار بردن الفاظ رکیک نسبت به عوامل شرکت ( اپراتور و … ) و همچنین مشتریان، مزاحمت برای مشتریان، برای بار اول، اخطار و اخذ تعهد و درصورت تکرار، برای بار دوم، از 48 ساعت غیرفعال بودن تا قطع همکاری اعمال می‌­شود.

– تبصره: در صورتیکه مزاحمت از طریق تماس یا پیام برای مشتری خانم باشد بدون هیچ اغماضی با سفیر قطع همکاری خواهد شد.

۲. در صورت بروز خسارت به اموال و سفارش مشتریان توسط سفیر، سفیر محترم غیر فعال می­‌گردد و پس از جبران خسارتِ مشتری، در صورت صلاحدیدِ کمیته انضباطی فعال می‌گردد. درصورت عدم جبران، میزان خسارت مشتری، خسارت از محل تضمین سفیر، جبران و با وی قطع همکاری خواهد شد.

۳. استفاده از اکانتِ سفیر دیگر، مصداق جعل رایانه را داشته و شخص صاحبِ حساب کاربری و شخص دوم مشمول قانون جعل گردیده و نسبت به سفته های هردو شخص اقدام قانونی انجام خواهد شد. ضمناً، با هر دو سفیر قطع همکاری گردیده و پرونده ایشان به مراجع قضایی ارجاع می­‌شود.

۴. در صورت ایراد ضرب و شتم و فحاشی و هتک حرمتِ مشتریان توسط سفیر و یا همراه ایشان و در صورت اثباتِ تقصیر سفیر و همراه ایشان، هرچند برای بار اول باشد ضمنِ جبران خسارت با سفیر قطع همکاری شده و پرونده وی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

۵. در صورتِ عدمِ ارسال بارنامه (بیجک) برای مشتری در اپ راننده و یا تحویل حضوری بارنامه (در صورت ثبت سفارش به صورت رفت و برگشت) هم برای مقصد و هم مبدا، حساب کاربریِ سفیر غیرفعال شده و پس از ارسال بارنامه، در صورت صلاحدید، فعال می­‌گردد.

۶. درصورت عدم توجه به محلِ دریافت بسته یا تحویل بسته به مقصد اشتباه، سفیر، ملزم به اخذ بسته از مبدا یا مقصدِ اشتباه و تحویل آن به محل مقصد درست می­باشد و در صورت عدم انجام سفارش و یا مفقود شدن محموله، سفیر غیرفعال و پس از جبران خسارت در صورت صلاحدید فعال می‌گردد.

۷. در صورت داشتن اعتیاد و کتمان یا ارائه جواب منفی آزمایش، پس از احراز شدنِ وجود اعتیاد، با سفیر قطع همکاری می­‌گردد.

۸. در صورت تاخیر در رساندنِ بسته مشتریان یا عدم رضایت در سرویس‌­دهی توسط سفیرانِ دو ماموریتی، پس از اثبات تقصیر، سفیر برای بار اول اخطار و برای بار دوم لغو دوماموریتی به مدت سه ماه و در صورت تکرار برای بار سوم برای همیشه از امتیاز دوماموریتی محروم می­‌گردد.

۹. شرکت در جمع 2 نفر به بالا وتحریک سفیران برعلیه شیپ نو، به هر دلیلی به خصوص وضع قوانین و …، برای بار اول با اخطار همراه بوده و در صورت تکرار، قطع همکاری انجام می­‌شود.

۱۰. تایید سفارش و تاخیر سفیر در مراجعه به مبدا پس از ده دقیقه برای سفیران موتور و تاخیر بیست دقیقه برای سایر سرویس ها، جریمه نقدی از 10.000 تومان الی 20.000 تومان دارد.

۱۱. در صورت تائید سفارش و عدم انجام یا لغوآن بعد از 15 دقیقه برای موتور و 25 دقیقه برای سایر سرویس ها 50.000 تومان، جریمه نقدی اعمال می‌­شود.

۱۲. در صورت تائید سفارش و لغو آن و انجام آن بدون اعلام به شرکت (وظیفه اعلام برعهده سفیر می باشد نه مشتری)، جریمه به میزان مبلغ سفارش اعمال می‌­شود و در صورت تکرار این امر بیش از 3 بار، با سفیر قطع همکاری خواهد شد.

۱۳. در صورت تاخیر در مراجعه به مقصد و انحراف مسیر، با توجه به زمان تاخیر، جریمه نقدی از 20.000 تومان الی 50.000 تومان اعمال می‌­شود.

۱۴. در صورت اعمال پایان سفارش قبل از تحویل سفارش به مقصد، سفیر 10.000 تومان بابت هر تخلف جریمه می‌­شود.

۱۵. در صورت خاموش بودن جی پی اس به هر دلیلی اعم از خراب بودن آن، برای بار اول اخطار، برای بار بار دوم 10.000 تومان جریمه و برای بار سوم 20.000 تومان جریمه اعمال شده و برای بار چهارم، سفیر غیرفعال شده و تا برطرف نشدن مشکل، غیرفعال باقی می­ماند.

۱۶. استفاده از وسیله نقلیه‌­ای غیر از وسیله­‌ی معرفی و اعلام شده، راننده برای بار اول 50.000 تومان جریمه شده و در صورت تکرار و برای بار دوم، با وی قطع همکاری می­‌شود.

۱۷. هر سفیر در هر روز یکبار به دلخواه حق لغو سفارش داشته و برای بار دوم 5.000 تومان، بار سوم 10.000 تومان جریمه شده و برای بار چهارم بصورت خودکار بلاک می‌­گردد.

۱۸. عدم توافق با مشتری در خصوص اضافه بار و یا کمک کردن به مشتریان و اخذ مبلغِ مازاد بر هزینه­‌ی سفر، جریمه به میزان دو برابرِ مبلغ اخذ شده، اعمال می­‌شود.

۱۹. عدم اعلام سفارشِ دوم (مقصد های بیشتر) از سوی سفیر، به میزان همان مبلغ دریافت شده در سفارش دوم، برای سفیر جریمه خواهد داشت.

۲۰. در صورت اعلام غیر واقعی و یا دریافت بیشتر کرایه باربری و ترمینال، جریمه به میزان دوبرابرِ مبلغ دریافتی، برای سفیر اعمال می­‌گردد.

۲۱. در صورت دریافت مبلغ بیشتر از مبلغ ثبت شده در سفارش، سفیر، به میزان دو برابرِ اضافه دریافت، جریمه می­گردد. همچنین در صورت صرفا “درخواست کرایه بیشتر” و حتی عدم دریافت هزینه­‌ی اضافی، حساب کاربری وی، به مدت 24 ساعت غیر فعال می­‌گردد.

۲۲. در صورتِ داشتن همراه و یا بسته نزدِ سفیر که منجر به لغو سفارش گردد، جریمه‌­ای به میزان همان مبلغ سفارش اعمال می‌­گردد.

۲۳. در صورتِ عدمِ اعلامِ پیک رستوران، سفیر به مبلغ 200.000 تومان جریمه خواهد شد.

۲۴. در صورت عدم پاسخگویی به تماسهای پشتیبانی یا مشتری یا اعلام نادرست شماره‌­های تماسِ اعلام شده، حساب کاربری سفیر، غیرفعال خواهد شد.

۲۵. در صورت اعلام نادرست آدرس یا سایر اطلاعات ارائه شده در زمان استخدام، حسابِ کاربریِ سفیر، غیر فعال خواهد شد.

۲۶. در صورتی که تخلفات صورت گرفته توسط سفیر، حقوقی یا کیفری باشد، مسئله به مراجع قانونی ارجاع می‌­گردد.

این آیین نامه در مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ به تاییدِ هیئت مدیره رسیده و از تاریخ مذکور قابل اجرا می‌­باشد و هرگونه تغییرات در آن، بایستی به تایید مرجع مذکور برسد.