فرم درخواست دوگانه سوز کردن خودرو

  • در صورتی که تمایل به دوگانه سوز کردن خودرو خود با تعرفه دولتی دارید فرم زیر را تکمیل نمایید.
  • توجه داشته باشید تمامی مسئولیت اشتباه پر کردن فرم زیر به عهده ی خود شخص می باشد.