چرا سواری بار

چرا سواری بار آنلاین؟

سواری بار اینترنتی شیپ نو سریع، ارزان و مطمئن بسیاری از بسته های ارسالی هستند که به دلیل حساسیتی که دارند و یا به علت وزن و ابعادشان، امکان ارسال  و فرستادن با موتورسیکلت را ندارند. از طرف دیگر ممکن است حجم بسته ها نیز به گونه ای باشد که ادامه مطلب…