فرم ثبت نام واکسیناسیون

به منظور زمان بندی و نوبت دهی تزریق واکسن کووید-۱۹ بر اساس کد ملی برای گروه مشاغل پر خطر لطفا از طریق این درگاه نسبت به ثبت نام و درج کد ملی، تاریخ تولد و شماره تلفن همراه خود اقدام فرمائید.