با دوچرخه ات پول در بیار !!!

استخدام دوچرخه سوار | تا حالا فکرش رو کردی که میتونی با دوچرخه هم درآمد داشته باشی ؟

یکم بهش فکر کن نه سرمایه میخواد نه تخصص!

مهم نیست جوان باشید یا مسن محصل باشی یا دانشجو شاغل باشی یا بیکار

با یه دوچرخه پول دربیار جالبه میشه ها بدون هیچ هزینه اولیه درآمد داشته باشی

همه این ها فقط در شیپ نو(1800) شماره تماس:(1800)